Bra skrivet!

På Europas muslimer vilar följaktligen ett särskilt ansvar att ta itu med den jihadistiska draksådden i de egna leden.

På Europas judar vilar ett särskilt ansvar att ta itu med en världsbild som vill undergräva deras existensmöjligheter i Europa.

På Europas judar och muslimer vilar ett särskilt ansvar att göra gemensam sak mot Europas fiender, vare sig de talar i judars eller muslimers namn.”

av Göran Rosenberg i Expressen