6 av 10 svenskar tycker det är ok att rita bilder på profeten Muhammed. Själv tillhörde jag tidigare den andra gruppen. Men mer för att det inte spelar så stor roll och om nu någon blir så upprörd kanske man kan ta hänsyn till det.

Men det var då det! Ungefär vid tiden för Vilks rondellhund.

Nu är det helt annat! Tryckfriheten är suverän! Allt kan skrivas och allt kan ritas. Inom lagens gräns. Det finns ju en lag tex om ärekränkning, förtal …

Religioner är människors påhitt för att fylla olika behov. Det gäller alla religioner både tidigare och nu gällande. Idag kan vi tycka det är lite roligt med asatron – Tor och hans hammare som förklarade åskan …. ha ha …. människor är fantasifulla.

Bibel, torah, koran … är människors verk … och varje gud är konstruerad – av människorna.

Att religionsutövare hävdar att en gud finns, att religionen påbjuder olika saker …. inser ju förnuftstänkande människor är korkat och endast påhitt. Precis som gudarna i asatron.

Folk får väl tro på vad de vill – men det är absolut inte OK att pracka på någon annan sin tro eller sätta gränser för andra på grund av en tro. Verkligen inte!

Det är synd om barn som tvingas in i föräldrarnas tro! Det är övergrepp!

Skilj på fantasi och verklighet – på tro och fakta! Vi lever på 2000-talet nu – vissa fattar och inser andra inte.

De som inte fattar borde lyssna mer på Richard Dawkins. När han läser sina ”Love Letters” från kritiker/troende så uppenbaras deras dumhet.

RD menar att islam inte är en religion för fred utan sprungen ur krig och spridd genom krig.
” Islam is not a religion of peace, it was founded on war & spread by war

Kristendomen är en religion för fred och förespråkar människors lika värde. Dock har kristna inte alltid levt fredligt och brott har begåtts i religionens namn. Vilket är avskyvärt! Vad judendomen är vet jag inte.

Själv tillhör jag ingen religion – fritänkare som tror på vetenskap och fakta.

2015_religions