Muslimers svar på Charlie Hebdo:

Dreadful humans in action!


The world has gone mad!

Världsläktaren.