Sannerligen kontraster!

Lusten att lära minskar i svenska skolan (åk 8) …

Medan andra barn får kämpa för skolgång …. jfr Malala

En Upp-och-nedvänd värld!