Blogg100 – 94.

smp-regeringen mörkar det som inte passar deras syften. Så sker med utredningar som kommer fram till resultat som inte passar s+mp+v.

Det gäller t.ex. reglering av vinster i välfärden.