Blogg100 – 58.

Stefan Fölster Reforminstitutet … om finansminister Magdalena Anderssons (s) budget ”Finanspolitiskt lättsinne”.
Budgetområden är inte tillräckligt genomräknade och kan sakna förväntade ökade kostnader

Slukhålet i regeringens budget