Blogg100 – 44.

Bo Rothstein:

”Radikalt nytänkande i etiska frågor väcker i början uppenbarligen lika starka som dåligt genomtänkta reaktioner.”