Blogg100 – 28.

Himmel så naivt! Det är ju samtidigt att ge Hamas – en terrororganisation, som inte har minsta respekt för människors liv, inte ens de egnas – respekt. Jag tycker det är skrämmande oroväckande hur den nya smp-regeringen agerar.

Margit Wallström (s), utrikesminister, skriver i DN att Sverige nu erkänner Palestina som styrs av Hamas.

Detta är Hamas som nu erkänns av Sveriges smp-regering: