Blogg100 – 23.20141027_smpv

Antar att det är fler än jag som inte känner igen Stephan Löfven (s). Hur mycket kan en människa göra våld på sina egna värderingar och uppfattningar? Stephan Löfven (s) verkar vara en helt annan människa nu med helt andra uppfattningar än tidigare. Är det så åtråvärt att vara (s)-ledare? Är makten och ämbetet så åtråvärt? Hur långt är människan Stephan Löfven beredd att gå? Var gömmer han sina tidigare åsikter? Eller har han alltid varit en sådan som fogar sig? En produkt av ett parti!

Är Stephan Löfven bara en produkt av sitt parti?
Ett parti som gör vad som helst för att återta makt, tycks det.