Blogg100 – 19.

Jag undrar:

Vad händer om era skatte förslag i Budgetpropositionen – #bp14 – inte bara kommer att
”dämpa sysselsättning och BNP något”
…. utan rejält mycket?

Magdalena Andersson (s) och övriga i (s)+(mp) regeringen!!!!!

Vad händer med Sverige då?

SvD – Ekonomisk hyllning till förra regeringen.

log_politikpolitik