Blogg100 – 16.

Public Service – PS – är oerhört viktigt! Men hur utförs uppdraget? Lyckas PS leva upp till det ansvar uppdraget kräver? Nej, är mitt svar. Det finns mycket mer att göra.

Bland annat visa medborgarna mer respekt genom att tex inte servera tolkningar utan låta medborgarna själva tolka efter en bred/allsidig genomlysning och presentation av varje viktigt område inom politik och samhällssektor.

Det är oftast en bred och allsidig belysning som saknas. I stället väljs en simpel journalistik som inte kräver så mycket tid.
PS tycks inte heller reflektera omkring effekterna av enskilda människors ensidiga åsikter i aktuella frågor. Här borde journalistiskt grävande med mer tidsödande arbete utföras om man vill arbeta seriöst. Ofta väljs en lätt/snabb väg – för ofta. Dessutom ifrågasätter jag också många gånger val av intervjupersoner.
Varför inte redovisa motiv för gjorda val!

PS får aldrig riskera att uppfattas ha en ”dold agenda” … om man tar ansvar för uppdraget!

PS måste också granskas! Journalister också! PS-journalister likt politiker arbetar i offentlighetens tjänst. I medborgarnas tjänst.

För trovärdighet krävs granskning.

Bra: PS har agerat bra i frågan om finansministerns uttalanden om Sveriges ekonomi. PS har inte låtit det passera utan lyft fram olika experters synpunkter så att sammanhang blivit tydligare. Även ur det självklara att beskriva Sverige inte bara ur eget perspektiv utan även ur europeiskt/globalt perspektiv. Det utelämnas alldeles för ofta.

Dåligt: När det gäller välfärden är det bedrövligt dåligt arbete av PS. Varför låter PS t.ex. finansministern komma undan med ”äldreomsorgens kvalitet har försämrats” i starka ord utan att granska hur det stämmer?
PS har hittills varit bedrövlig när det gäller att seriöst beskriva och ge en verklighetssann bild av välfärd – omsorg och sjukvård. PS har låtit politikerna i valrörelsen komma undan med ytterlighetsbeskrivningar. Enskilda ytterligheter har låtits bli generella. Detta borde vara en dödssynd för Public Service.

Låt inte politiker komma undan med katastrofbeskrivningar av Sverige utan att kräva underlag!

Dessutom kräver jag av PS att göra grävande journalistiskt arbete angående hur politiska beslut och utfästelser visar sig i verkligheten – i olika kommuner/landsting/regioner – utifrån politiskt styre mm Då skulle en ”allsidig belysning” kunna framstå.

En viktig fråga alltså:

Hur låter Public Service den allsidiga belysningen framstå tydligt i varje uppdrag?

”I medborgarnas tjänst” uppmanar och utmanar samt kräver granskning!

Visa mer respekt för medborgarna och uppdraget.