Jag förstår att journalister gillar detta med statistik och mätningar nu under valåret. De gör det väldigt lätt för sig. De liksom håller på att spela fia med knuff – hur kreativt är det utifrån ett Public Service-perspektiv!!!??

Tänk om media kunde gräva lite allsidigt när det gäller hur olikt styrda landsting/regioner fungerar och ge en bild från verkligheten. Hur ser det ut i olika regioner beroende på om det är rödgrönt eller alliansstyrt? Även kommunerna kunde granskas utifrån vilket styre de har.

Ta fram en verklighetens bild av hur det fungerar i Sverige med skola, vård och omsorg beroende på politikst styre! I stället för att sitta i TV-rutan och spela fia med knuff på statistikplanen.