Helt plötsligt kan man inte längre se rapport eller nyheterna på SVTplay när man är utomlands, i EU. SVTs motivering är upphovsrätten till program och villkor! Visst låter det urbota korkat! Med en sådan syn är man inte värd att inneha Public Service uppdrag. Det kan inte vara förenligt med ett sådant uppdrag!

SVT får väl välja andra bilder och andra programmakare då!

TV4 nyheterna har en sundare inställning!

Jag anser att detta är skandalöst. Bara tanken på att svenska medborgare tex riksdagsmän/kvinnor och vanliga inte kan ta del av nyheterna inom EU och ute i världen.

svt_20140211 Jag har även skrivit till Kulturdepartementet idag.