LO_20140208 Ett hån mot sina medlemmar – inte bara deras borgerliga medlemmar.

Otidsenligt med detta parasitliv. Oförskämt att använda medlemspengar för att stödja ett politiskt parti. Varför inte stödja de arbetslösa i stället?

Alla fackförbund borde ställa sig fria från politiska partier – allt annat är otidsenligt och oseriöst.

LO agerar som ett politiskt parti – förr ägnade de sig åt tvångsanslutning – detta påminner om något liknande.

LO-SAP

Hoppas medlemmarna reagerar för deras ”fackpampar” går ju i tvingande ledband.

Se på fakta och inte vilseledande information!

I Reinfeldts Sverige ligger Sverige 1-a på ekonomiska listan vilket bådar gott för fortsatt god välfärd.

Låg kunskap om välfärden. // Sverige i topp i välskött ekonomi. //