Om vi hade haft ….. OM vi hade haft ….. ett välfungerande Public Service!!!! ……

… då skulle vi slippa att få olika åsikter upprepas om hur välfärden fungerar!

… då skulle vi få veta hur välfärden egentligen fungerar i Sveriges olika kommuner …

… och eftersom det är mindre än ett år kvar till valet så skulle vi få ta del av en seriös granskning av kommuner och landsting – relaterad till politisk styrning …

Det skulle ett välfungerande Public Service leverera till medborgarna – Det skulle vara i medborgarnas intresse!

Inte att – som nu – förvirra för medborgarna genom att låta två politiker tjafsa med varandra eller genom att låta enstaka personer tycka till – i media – som om det vore en generell sanning.

Eller – som nu – endast satsa på opinionsundersökningar! Skandalöst ytligt för ett Public Service. Visserligen ! ”kryddat” med utfrågning av partiledare om de ligger illa till …..

Public Service – SVT + SR – har ett viktigt uppdrag att leverera till medborgarna men deras uppfyllande av uppdraget är oroväckande bristfälligt!

log_publicservice