När @SVTKobra använder begreppet ”högerpopulism” om det majoritetsregerande partiet i Ungern så undrar jag vad Kobra lägger i begreppet?

Jag anser också att #SVT – Public Service – borde deklarera vad de menar med politiska begrepp de använder – begrepp som används i syfte att förstärka, positivisera, negativisera, förringa ……

Det är viktigt att tydliggöra vad man menar med de begrepp man använder!

  • Hur används ”högerpopulism”?
  • Hur används ”vänsterpopulism”?

Vidare anser jag att intervjupersoner ”slinker undan” för lätt när de svänger sig med utsagor. Tex att ”välfärden nedmonteras” – kräv att det förklaras! Det är en mycket vanligt inlägg och borde därför föranleda SVT som Public Service att göra ett ”GRÄV” om hur det ser ut i verkligheten för att uppnå saklighet. Ge svar på frågorna:

  • Definiera ”välfärden”!
  • Hur fungerar välfärden i Sverige?
  • Hur fungerar välfärden i Sverige under olika styre (allians – rödgrönt)?
  • Hur står sig Sverige i internationella jämförelser?
  • Vilka befolkningsfaktorer påverkar på kort sikt?
  • På lång sikt?

Jag efterlyser ett Public Service värt namnet! Ett PS som inser sitt ansvar utifrån den makt de besitter. Ett sådant PS har vi ännu inte!


Politometern en samling politiska bloggar – Intressant Lund

Läs även andra bloggares åsikter om: Public Service, media, mediaforskare, begrepp, politik