sept2013_viktigafragor

När det nu ser ut så här ett år före valet – Hur kommer Public Service att agera? De kommer antagligen att fortsätta basunera ut sin ”OFFERJOURNALISTIK” – föga seriöst och föga ansvarstagande!

Vad Public Service borde göra är att granska – seriöst och kompetent – kommunernas och landstingens styre och hur skola-vård-omsorg mfl …. fungerar under vänster- respektive högerstyre.

Det hade varit ”i medborgarnas tjänst”!