Den nuvarande spärren på 4% borde höjas till 15 %. Då skulle ansvarsutkrävandet och regeringsarbetet underlättas. Demokratin skulle fungera bättre. I stort sett är det ju två alternativ som står mot varandra.

Det ena där politikerna bestämmer mycket över folks vardag och det andra som låter folket själva bestämma.

Som det nu fungerar får små partier oproportionerligt stort inflytande.

Mest av allt önskar jag dock att media – Public Service – kunde bidra till att öka medborgarnas politiska intresse samt göra mer av kvalitetsprogram om politik. Då menar jag kvalitet med lite nya grepp.