Fredrik Reinfeldt (m) i FN betonar betydelsen av att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män i världen.

Fredrik Reinfeldts tal i FN

FR_FN2013