Jag har funderat på en sak …. en underdrift naturligtvis … jag funderar på massor med olika saker ….

Vi har människor som kommit till Sverige från många olika hörn de senaste decennierna … ofta p.gr.a. politik och krig … förföljelse …. eller en önskan att skaffa sig och sin familj bättre levnadsvillkor ….

Från sydeuropa på 60-talet, från Chile, från Vietnam, …. från Afrika och inte minst från Mellanöstern ….

Många – de flesta – har funnit sig tillrätta här och skaffat sig ett bra liv. Förutsättningarna för detta kan naturligtvis skifta med den aktuella tiden eller det globala tillståndet (ekonomin).

De som inte funnit sig till rätta – de som ”ställer till problem” …. vilka är de?

Det tycks som om de evighetliga problemen i Mellanöstern har dragits hit. Visst är det märkligt att folk drar med sig av sådant de flyr ifrån!?

Stenkastning mot utryckande poliser och brandmän – något som är en helt främmande företeelse hos oss har nu blivit allt vanligare. Varför är det så mycket problem med människor som har sitt ursprung i Mellanöstern?

Min undran: Vad tänker de andra invandrade grupperna om denna företeelse? 

Vad jag vet har vi inga problem med människor från Vietnam, Chile, Sydeuropa (om det inte handlar pom redan kriminella element) …..

Jag tycker det är viktigt att säga ifrån vad som är OK och vad som inte är OK! Hittills har vi varit alldeles för mesiga!

Alla som kommer hit – ska naturligtvis vara välkomna – MEN! …. jag tycker de ska informeras om vad som gäller och jag tycker man ska skriva på en försäkran som formuleras på ett sätt att det framgår att t.ex. barngifte och hedersmord är brottsligt … och medför utvisning!

Det ska vara TYDLIGT och ofrånkomligt!

Muslimer som hyllar Hitler och hatar judar har inte i vårt samhälle att göra.

För att vara välkommen att leva i Sverige ska man vilja demokrati, jämlihet, kunna skilja på samhälle och religion, vara öppen mot andra människor och andra kulturer  ….

Vi måste bli bättre på att dra knivskarp gräns mot det OACCEPTERADE!!!!!


Politometern en samling politiska bloggar. Lund,  Intressant …