Kloka ord som jag gärna förmedlar vidare!

We need to understand the inadequacy of an educational system so slanted towards material values. The solution is not to give an occasional lecture, but to integrate ethics into the educational curriculum. To do this effectively requires a secular ethics, free of religious influence, based on common sense, a realistic view and scientific findings.” Dalai Lama

Särskilt vill jag lyfta fram de sista raderna:

  • free of religious influence,
  • based on common sense,
  • a realistic view and
  • scientific findings

Dalai Lama är en av mina absoluta förebilder i att vara en god människa som vill andra människor väl – klokskap på en nivå vi alla borde sträva att uppnå.