Man kan undra om det är mest ont eller mest gott som skett i religionernas farvatten??

Jag tror att det är mest ont!

Därför lämnade jag Svenska kyrkan. Det sker och har skett alldeles för mycket människofientliga handlingar av så kallade kristna i skydd av ämbete eller liknande.

Förfärande när man tänker på det kristna ”budskapet” och bilden av Jesus.

Vilket maktmissbruk och vilket förräderi!

Jag fattar inte varför inte fler människor tar avstånd från allt vad religioner heter och i stället utvecklar sin egen religion och sitt eget tänkande om liv och död …. på vår plats i universum.

Religionerna är sannerligen inte bra för människorna.

 


Politometern en samling politiska bloggar. Lund,  Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om bloggar omdemokratimänniskor,  politikPublic Service, religion, islam, judendom, kristendom, ….. livsfilosofi, Mänskliga rättigheter