Ett konstaterande bara!

Gränser och gränslöst. Inom vissa områden har vi gränser och inom andra verkar det saknas gränser. Eller kan man uttrycka det som så att samhället sätter vissa gränser genom lagstiftning och sedan är det upp till var och en av oss att sätta gränser inom olika områden.

Poliser sätter gränser för hur mycket våld en viss situation kan kräva …. eller väljer de att töja på gränsen. Journalister sätter gränser för hur långt in i en politikers eller kändis privatliv de ska inkräkta …. eller sätter de ingen gräns. Konstnärer sätter gränser i sitt uttryckande av sin konst ….. eller sätter de inte någon gräns.

Det är i våra handlingar vi sätter gränser. Vi har en moralisk kompass …. eller saknas den … Våra handlingar kan göra rätt eller fel. De kan vara onda eller goda. Det finns grader av allt. Vi sätter våra gränser olika – snävt eller generöst.

Hur vi sätter våra gränser kan skapa “problem” i vardagen i vårt samhälle.

Aktuellt just nu är konstnären Carl Michael von Hausswolff, som ställt ut en tavla där han använt aska från ett förintelseläger. Svt. DN, Flashback, Ab, SR, Politico, ….

Hur tänkte han när han gjorde sitt val att använda askan? Sätter konstnären några gränser i sitt skapande? Hur motiverar han sina gränser?

Det är inte svårt att tänka sig att människor kan känna sig kränkta av detta materialval i konsten. Är det rätt eller fel att ta hänsyn? Är det OK att ha ett gränslöst handlande mot medmänniskor? Är det något vi kan eller vill påverka?

Själv funderar jag mycket omkring frågor som rör hur vi är mot varandra. Jag tycker att det är något som behöver samtalas omkring mycket mer.
Företeelsen hur vi är mot varandra/medmänniskor.

Jag kan vara ganska fördömande fast jag har nog blivit mycket mer eftertänksam och mindre snar i fördömandet. Jag inser att det kan vara utvecklande att utmana gränser även när det provocerar ordentligt.
Jag har ambitionen att BESKRIVA.

Vi är våra handlingar.
Carl Michael von Hausswolff är en konstnär med en moral som tillåter användandet av brända judar i sin konstutövning. Ett konstaterande bara!


Politometern en samling politiska bloggar. LundIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om moral, journalister, etik, poliser, politik, konst, Hausswolff, aska

moralen