Det debatteras om skolavslutning i kyrkan jus nu. Eller som nu firandet av Advent. Det är en debatt som är typisk för hur hur olika saker blandas ihop i en enda röra.

Hur skulle det vara om man strukturerar upp debatten!?

Någon framför att skolavslutning i kyrkan ska inte innehålla något som kan betraktas som religiösa yttringar. Var det Skolverket?

Någon tycker att en kyrka utan religiösa inslag är tom.

Många tycker alltså i denna frågan och det är väl bra! Behöver man göra det till ett problem? Nej!

Har människor förmåga att visa varandra respekt? Att visa olikheter respekt? Njae! Här behöver vi utveckla vår medmänsklighet.

  • Vissa tycker det är OK att låta religionen styra sina liv.
  • Andra tycker religion är ok och tillhör också en religion.
  • Andra åter ser religion som väldigt privat och tillhör ingen religion.
  • Andra igen tror inte alls och tar avstånd från allt vad religioner heter.
  • En grupp människor är fanatiska religionsutövare och dessa visar ingen vilja till medmänsklighet för oliktänkande.

Vi lever sida vid sida – idag – i vårt samhälle – i vårt Sverige.

Igår var det helt annorlunda!

Igår kommer inte tillbaka!

Mitt råd är att se kyrkor som kulturuttryck i ett samhälle. Dessa kulturuttryck borde vara och borde visa öppenhet för ALLA. Det tycker jag borde gälla alla s.k. religiösa byggnader i samhället så länge de inte är privata.

Är dessa kulturbyggnader för människor borde de också vara öppna för alla.

Så långt så bra!

För katten – ingen tar väl skada av att en psalm sjungs eller en bön uttalas! Se det som kulturyttringar i andan av att öka förståelse mellan människor. Dessa mina tankar gäller även moskéer och andra typer av religiösa byggnader.

Själv har jag gått i söndagsskola, konfirmerats, tvivlat, analyserat … och gått ur Svenska kyrkan. Nu kallar jag mig endast humanist (absolut inte religiös). Det finns alldeles för mycket avarter inom de religiösa lärorna och inte minst bland utövarna av det religiösa! Helst skulle jag vilja avsluta allt vad religioner heter och låta människor få en nystart och söka sig fram till sin egen tro.

Buddhism räknar jag som en livsfilosofi och inte en religion – mycket sundare!

Om det nu har varit en tradition i vårt land med skolavslutningar i kyrkan så låt det fortsätta. Kanske andra religionsföreträdare och humanister också kan närvara mer eller mindre aktivt. Det kan ju bli en fin “teaterföreställning” i samverkans anda.

Det är väl vad skolan ska lära ut – att vi är olika och tänker olika – att var och en har frihet att själv tänka.

Humanister, Buddhism, Kyrkan, Skolverket om att Gud inte får vara med,  …

… alltså visst handlar det ofta om omyndigförklarande av människor ….

Islam och advent – “Inga träffar” … försöker hitta artiklar men lyckas ej …


Politometern en samling politiska bloggar. LundIntressant

Läs även andra bloggares åsikter om Religion, skolavslutning, kyrkan, kristendom, politik, åsiktsfrihet, islam, Gud