Det är svårt att tro på en “Arabisk vår”! Vem myntade uttrycket första gången? En västerländsk romantiker?

Det finns inget hopp för arabiska länders demokrati de närmaste decennierna!

Det finns alldeles för många religionsfanatiker inom arabvärlden. Alldeles för många som inte inser att religionen ska hållas borta från den styrande makten.

Men jag tror också att det finns många arabiska – eller ska jag skriva muslimska? – ungdomar som inser vad som krävs och arbetar för detta. De kommer att ha en svår väg att trampa och med många uppoffringar. Inte minst kvinnorna som kämpar för mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Som utomstående betraktare – dock med lite erfarenhet av arabvärlden – är detta område det jag känner stor pessimism inför.

Araber/muslimer kommer inte att klara av en övergång till demokrati inom överskådlig tid. Så är det – tyvärr – tyvärr.

Jag gillar absolut inga religioner som håller människor i sin makt och styr över dem!

Jag tror inte det finns någon religion som är god i sin utövning – det kommer så lätt in människor med maktbegär som styr fel – människofientlighet blir resultatet.

Buddhismen ser jag inte som en religion utan mer som en livsfilosofi.

Både kristendomen och islam utnyttjar människor – styr människor – … jag hyllar det egna tänkandet.

DN – Egypten!